Dolny Śląsk – część wschodnia

zdjęcia Omtramping Klub i Iwona Sabiniarz