Zarezerwuj miejsce na wyprawę


  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12

  25.01.2024

  Islandia – informacje o kraju

  Islandia to niewielki nordycki kraj. Wyspa na granicy Oceanu Arktycznego i Oceanu Atlantyckiego, skąd już niedaleko do koła podbiegunowego, leży w „gorącym punkcie” Grzbietu Śródatlantyckiego, tj. terenie aktywnym wulkanicznie.

  ISLANDIA (Republika Islandii)


  Stolica: Reykjavik

  Waluta: korona islandzka (ISK)

  Języki urzędowe: islandzki

  PRZEPISY WJAZDOWE

  Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu ludności w związku z przynależnością do strefy Schengen. Zniesiono kontrolę dokumentów uprawniających do podróży, nie zwalnia to jednak z obowiązku posiadania ważnego paszportu lub dowodu osobistego, który na życzenie odpowiednich władz należy okazać.

  BEZPIECZEŃSTWO

  Nie występuje szczególne zagrożenie przestępczością. W Islandii obowiązuje średni stopień zagrożenia terrorystycznego. Oznacza to, że nie ma możliwości „bezwzględnego wykluczenia zagrożenia”.

  UBEZPIECZENIE

  Obywatele polscy posiadający Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) są objęci islandzkim systemem ubezpieczenia zdrowotnego, na takich samych zasadach jak obywatele Islandii. EKUZ uprawnia tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych, dlatego wyjeżdżającym do Islandii zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, ew. następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz transport chorego do kraju.

  ZDROWIE

  W Islandii uzyskanie porady medycznej związane jest z opłaceniem tzw. udziału własnego (opłata zryczałtowana nie podlegająca refundacji). Dotyczy to również osób objętych islandzkim systemem ubezpieczenia. Koszty leczenia w Islandii dla osoby nieubezpieczonej są bardzo wysokie.

  PODRÓŻOWANIE PO KRAJU

  Wiele dróg w górach jest otwartych dla ruchu tylko w okresie letnim. Do poruszania się po takich drogach niezbędny jest samochód terenowy z napędem na cztery koła i wysokim zawieszeniem. Zalecana jest jazda w grupach (dwa, trzy samochody). Przed planowaną podróżą samochodem w rejonach górskich należy zapoznać się z informacją o stanie dróg.
Obowiązują wysokie mandaty za przekroczenie prędkości oraz tzw. jazdę „off-road” tzn. poza wyznaczonymi miejscami.

  Należy pamiętać, że klimat Islandii jest surowy, a odległości między obszarami zamieszkanymi dość duże. Trzeba być również przygotowanym na gwałtowne zmiany warunków atmosferycznych, niezależnie od pory roku. Podczas jazdy samochodem używanie pasów bezpieczeństwa jest obowiązkowe na wszystkich siedzeniach pojazdu.

  CŁO

  Oprócz rzeczy osobistych potrzebnych na czas podróży, można wwieźć do Islandii bez cła i innych podatków następujące produkty:

  • żywność do 3 kg, o wartości nie przekraczającej 25 tys. ISK (ok. 900 zł), z wyjątkiem surowych produktów żywnościowych
  • napoje alkoholowe w następujących kombinacjach:
   • 1 litr alkoholu o zawartości alkoholu powyżej 21% i 0,75 litrów wina oraz 3 litry piwa lub
   • 1 litr alkoholu o zawartości alkoholu powyżej 21% i 6 litrów piwa lub
   • 1,5 litra wina i 12 litrów piwa lub
   • 3 litry wina i 6 litrów piwa lub
18 litrów piwa
  • 200 szt. papierosów lub 250 g innych wyrobów tytoniowych

  Uwaga: napoje alkoholowe mogą wwozić wyłącznie osoby, które ukończyły 20 rok życia, wyroby tytoniowe i papierosy osoby, które ukończyły 18 rok życia.

  Przedmioty, których wwóz podlega ograniczeniom lub wymaga posiadania pozwolenia:

  • telefony i inne wyposażenie telekomunikacyjne
  • jeden na osobę
  • dozwolony jest wwóz niezbędnych lekarstw, w ilości wystarczającej na okres do 100 dni (funkcjonariusz służby celnej może zażądać okazania stosownego zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego konieczność stosowania danych lekarstw).

  Przedmioty, których wwóz jest zabroniony:

  • narkotyki i środki odurzające
  • tytoń do żucia i tabaka
  • surowe produkty żywnościowe: np. mięso i wędliny niepoddane przegotowaniu
  • zakaz dotyczy również suszonego, wędzonego, solonego mięsa i innych suszonych produktów żywnościowych, niepasteryzowane mleko i wyroby mleczne, surowe jaja, itp.
  •  różnego rodzaju broń, w tym noże i sztylety o ostrzu przekraczającym 12 cm
Obowiązkiem turysty jest zgłoszenie służbom celnym przedmiotów, których wwóz objęty jest ograniczeniem lub zakazem.

  Osoba wjeżdżająca do Islandii lub opuszczająca ten kraj jest obowiązana zgłosić służbom celnym posiadane środki finansowe w gotówce przekraczające równowartość 10 tys. EUR.

  PRZEPISY PRAWNE

  Policja i służby celne w Islandii mają bardzo szeroki zakres uprawnień. Są uprawnione do kontrolowania pojazdów i osób nie tylko na przejściach granicznych, ale również na terenie całego kraju i w każdej sytuacji. W przypadku konfliktu z prawem i zatrzymania przez policję, każdy cudzoziemiec ma prawo do tłumacza i bezpłatnej pomocy adwokackiej.

  PRZYDATNE INFORMACJE
  • Islandia leży w strefie aktywnej sejsmicznej, mogą zdarzyć się wybuchy wulkanów
  • znajomość języka angielskiego na terenie Islandii jest powszechna
  • miasto Reykjavik prowadzi stronę internetową w języku polskim, którą można otworzyć klikając na znaczek w polskich barwach narodowych na stronie www.reykjavik.is, zawiera ona przydatne informacje dotyczące życia na Islandii oraz wiadomości o aktualnych wydarzeniach kulturalnych w stolicy
  • w Centrum Międzykulturowym w Reykjaviku można otrzymać porady i informacje w języku polskim

  Tekst: om tramping

  Foto: archiwum om tramping