Zarezerwuj miejsce na wyprawę


  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12

  28.01.2024

  Kostaryka – informacje o kraju

  Kostaryka - informacje o kraju

  KOSTARYKA (Republika Kostaryki)
  Stolica: San Jose
  Waluta: colon (CRC)
  Języki urzędowe: hiszpański

  PRZEPISY WJAZDOWE

  Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli polskich, którzy mają zamiar przebywać w Kostaryce w celach turystycznych nie dłużej niż 90 dni. Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od dnia przekroczenia granicy. Wymagane jest również okazanie biletu powrotnego, bądź umożliwiającego kontynuację podróży. Służby imigracyjne mogą zażądać okazania środków płatniczych w wysokości wystarczającej na pokrycie kosztów pobytu. Turyści podróżujący samolotem powinni pamiętać, że obowiązuje opłata lotniskowa pobierana przy wyjeździe z Kostaryki w wysokości ok. 29 USD. Opłatę tą można wnieść wyłącznie w gotówce – w dolarach amerykańskich lub walucie miejscowej. Podróżujący drogą lądową przed opuszczeniem kraju muszą wnieść opłatę (w znaczku skarbowym) w wysokości ok. 5 USD. Nie ma obowiązku meldunkowego, ale na granicy należy obowiązkowo wypełnić kwestionariusz migracyjny.

  BEZPIECZEŃSTWO

  Najczęściej występującym zagrożeniem dla turystów są drobne przestępstwa, w szczególności kradzieże kieszonkowe, czy kradzieże bagażu. Zdarzają się jednak również przypadki napadów z bronią, zabójstwa i napaści na tle seksualnym.
  Podczas podróży po Kostaryce zaleca się zachowanie czujności, powstrzymanie się od nocnych spacerów i nocnych podróży między miastami, ograniczanie spacerów do centrum miast, niestawianie oporu w przypadku próby kradzieży oraz nie afiszowanie się z wartościowymi przedmiotami czy gotówką.

  Kostaryka znajduje się na obszarze aktywnym sejsmicznie oraz w strefie wulkanicznej. Istnieje ryzyko wystąpienia tsunami, jeśli miało miejsce silne trzęsienie ziemi. W okresie od kwietnia do października (pora deszczowa) w niektórych prowincjach mogą występować huragany. W całym kraju mogą zdarzyć się ulewne deszcze, powodujące zalania lub powodzie, które mogą skutkować odcięciem komunikacyjnym większych lub mniejszych obszarów, a także wielogodzinną przerwą w dostawie prądu.

  UBEZPIECZENIE

  Nie ma obowiązku wykupienia ubezpieczeń osobowych ani komunikacyjnych, jednak w interesie turysty planującego pobyt w tym kraju leży wykupienie polisy, obejmującej koszty leczenia za granicą.

  ZDROWIE

  Na obszarze całego kraju występuje wirus dengi. Liczba zachorowań zwiększa się w porze deszczowej. Istnieją również pojedyncze ogniska malarii, zwłaszcza na wybrzeżach. Mogą występować sporadyczne przypadki choroby zika. Bezwzględnie należy unikać ukąszeń komarów i zaopatrzyć się w skuteczne repelenty. Szczepienia przeciwko żółtej febrze są wymagane jedynie wobec osób przybywających z rejonów, gdzie choroba ta występuje endemicznie (również w przypadku tranzytu). Opieka medyczna jest łatwo dostępna w większych miastach. Zarówno wizyty lekarskie, jak i hospitalizacja są płatne. W celu ograniczenia ryzyka zatrucia, należy unikać spożywania surowych, nieobranych warzyw i owoców. Zaleca się spożywanie wyłącznie wody butelkowanej i unikanie napojów z lodem.

  PODRÓŻOWANIE PO KRAJU

  Nie ma ograniczeń w podróżowaniu po kraju. Z uwagi na katastrofalny stan tutejszych dróg nie zaleca się wynajmowania samochodu – łatwo go uszkodzić, a wypożyczalnie wymuszają na turystach kosztowne naprawy.

  CŁO

  Bagaż osób wjeżdżających do Kostaryki jest poddawany kontroli fitosanitarnej. Zakazany jest przywóz jakiejkolwiek żywności, z wyjątkiem konserw. Surowo zabroniony jest także wywóz dzieł sztuki prekolumbijskiej oraz rzadkich okazów flory i fauny, fragmentów rafy koralowej itp. Przy wjeździe i wyjeździe z Kostaryki należy zadeklarować ilość gotówki przekraczającą 10 tys. USD lub jej równowartość w innych walutach. Każda osoba ma prawo do wwozu artykułów osobistego użytku w ilościach racjonalnych oraz leków.

  Na teren Kostaryki można wwieźć m.in.: 500 g tytoniu (w różnych formach), 2 kg konserw oraz do 5 litrów wina i alkoholi na własny użytek pasażerów, leki w ilości wystarczającej na czas pobytu (wraz z etykietami i receptami), 1 aparat fotograficzny i 1 kamerę wideo wraz z akcesoriami, namioty wraz z akcesoriami oraz przyrządy do uprawiania sportu, tj. deski surfingowe, rowery itp.

  PRZEPISY PRAWNE

  Za przestępstwo uważa się posiadanie lub sprzedaż narkotyków. Ustawodawstwo zezwala na instalowanie podsłuchów telefonicznych i śledzenie przez tajnych współpracowników policji osób podejrzanych o łamanie prawa.

  OBYCZAJE

  Nie istnieją szczególne normy zwyczajowe, które dotyczyłyby np. ubioru lub sposobu zachowania się w miejscach publicznych. Pewne utrudnienie stanowi znalezienie adresu, ponieważ ulice nie mają nazw. Bardzo źle odbierane jest wykazywanie braku zachwytu Kostaryką.

  PRZYDATNE INFORMACJE
  • walutę można wymieniać w bankach i hotelach, nie istnieje kurs czarnorynkowy, część punktów handlowych i gastronomicznych przyjmuje dolary amerykańskie
  • Kostaryka nie ma swojego przedstawicielstwa w Polsce, najbliższy konsulat znajduje się w Berlinie
  • zgodnie z prawem Unii Europejskiej, obywatele polscy przebywający w państwach spoza UE, w których nie ma polskiej placówki dyplomatycznej, są uprawnieni do pomocy dyplomatycznej i konsularnej państw członkowskich UE, posiadających w danym kraju placówkę, na takich samych warunkach, na jakich państwa te pomagają swoim obywatelom

  Tekst: om tramping

  Foto: archiwum om tramping