Zarezerwuj miejsce na wyprawę


  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12

  27.01.2024

  MJANMA – dawniej BIRMA, MYANMAR

  Ciągle mało znana, przez długie dziesięciolecia odizolowana Birma (Myanmar) pomału staję się turystyczną mekką. Nadal jednak spora cześć tego wielkiego kraju pozostaje zamknięta dla odwiedzających.

  MJANMA – dawniej BIRMA, MYANMAR

  (Republika Związku Mjanmy)
  Stolica: Nay Pyi Daw
  Waluta: kyat (MMK), 1 MMK = 100 pia;
  Język urzędowy: birmański
  Inne języki: angielski

  WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE

  Obywateli polskich obowiązują wizy:
  pobytowa turystyczna – do 28 dni, nie przewiduje się możliwości jej przedłużenia;
  pobytowa służbowa/biznesowa – do 70 dni (istnieje możliwość jej przedłużenia);
  tranzytowa – do 24 godzin.

  Wizę można uzyskać w przedstawicielstwach dyplomatyczno-konsularnych Mjanmy, którego brak jest w Polsce. Najbliższa placówka tego kraju znajduje się w Niemczech (Ambasada w Berlinie). Od dnia 1 lutego 2013 r. istnieje możliwość ubiegania się przez obywateli polskich o wizę biznesową i tranzytową na międzynarodowych lotniskach w Mjanmie (Yangon Airport, Mandalay Airport). Niemniej jednak, z uwagi na bardzo trudne do spełnienia wymogi wizowe, sugeruje się aplikowanie o wizę przed wyjazdem do Mjanmy.
  Wymogi wizowe – wiza wydawana na granicy:

  1. Formularz aplikacyjny;
  2. Paszport z ważnością minimum 6 miesięcy, licząc od daty wjazdu do kraju;
  3. Dwie aktualne fotografie (wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy) o rozmiarze 4 x 6 cm;
  RZEPISY CELNE

  Zagraniczne środki płatnicze powyżej 2.000 USD, biżuteria, sprzęt elektroniczny i fotograficzny muszą być ujęte w deklaracji celnej. Jedynym ograniczeniem dotyczącym środków finansowych jest zakaz przywozu i wywozu waluty miejscowej. Można ją wymienić tylko na bony płatnicze (towarowe). Przy wyjeździe jedynie bony wykupione na kwotę wyższą niż 300 USD mogą być ponownie zamienione na walutę wymienialną. Wywóz wizerunków Buddy wymaga uprzedniej zgody władz Mjanmy (nie dotyczy wyrobów rzemieślniczych). Nie ma możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT.

  PRZEPISY PRAWNE

  Handel narkotykami i ich przemyt są bardzo surowo karane, włącznie z karą śmierci.

  MELDUNEK

  Istnieje obowiązek meldunkowy, realizowany przez wypełnienie szczegółowej karty rejestracyjnej podczas kwaterowania w hotelu.

  UBEZPIECZENIE

  Nie ma obowiązku wykupienia ubezpieczeń osobowych i komunikacyjnych. Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych nie są honorowane. Wszelkie płatności należy zatem regulować gotówką.

  SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA

  Nie występują szczególne zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne. Nie są wymagane szczepienia profilaktyczne (za wyjątkiem sytuacji, w której turysta mniej niż 6 dni wcześniej przebywał na obszarze dotkniętym epidemią żółtej febry). Wskazane są jednak szczepienia według wskazań lekarza, w związku z zagrożeniem ptasią grypą. Opieka medyczna jest ogólnie dostępna. Wizyta u lekarza w szpitalu państwowym jest praktycznie bezpłatna (nie dotyczy lekarstw). Doba w szpitalu kosztuje około 40 USD, wizyta u prywatnego lekarza około 20 USD. Poziom świadczeń medycznych nie odpowiada europejskim standardom.

  PODRÓŻOWANIE PO KRAJU

  Dostęp do wielu regionów kraju jest ograniczony z powodu niestabilnej sytuacji etnicznej. Ograniczenia mogą dot. całkowitego zakazu wjazdu lub ograniczać się do środka transportu (np. wyłącznie drogą lotniczą). Większość miejsc turystycznie atrakcyjnych można zwiedzać jedynie w zorganizowanych grupach z miejscowym przewodnikiem i po wcześniejszym uzyskaniu zgody właściwego Ministerstwa (Tourism Regulation Departament). Aktualne informacje nt ograniczeń w podróżowaniu, które często się zmieniają, znaleźć można na stronie internetowej Ministerstwa Hotelarstwa i Turystyki Mjanmy (www.myanmartourism.org). Turyści, którzy zboczą z wytyczonych szlaków turystycznych narażeni są na zatrzymywanie przez liczne patrole policyjne.
  Dostęp do regionów przygranicznych jest bardzo ograniczony. Niewielka liczba lądowych przejść granicznych otwarta została dla ruchu turystycznego, co jednak w każdej chwili może uleć zmianie. Należy pamiętać, iż Mjanmę należy opuścić tym samym przejściem granicznym, przez które nastąpił wjazd do kraju. Bardzo częstą praktyką jest zatrzymywanie paszportów na granicy na czas pobytu w kraju. Przejścia otwarte dla ruchu granicznego:

  Tajlandia- Tachilek (Mae Sai) i Kawthaung (Ranong)

  Chiny – Mu Se (Ruili)

  Indie – Moreh (Tamu)

  Zaleca się rezygnację z podróży w następujące rejony:

  Rakhine

  zalecenie dotyczy całego regionu z uwagi na trwające zamieszki o podłożu etnicznym i religijnym, które w każdej chwili mogą się zaognić. W części centralnej i północnej stale obowiązuje godzina policyjna (05.00-22.00), której zakres czasowy może w każdej chwili ulec zmianie. Osobom przebywającym w regionie zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności, monitorowanie bieżącej sytuacji oraz natychmiastowe opuszczenie miejsc wystąpienia starć.

  Kachin

  zalecenie nie dotyczy rejonów Myitkyina, Bamaw i Putao. Dostęp do wskazanych miejsc podlega jednak ograniczeniom, które stale ulegają zmianie. Nierzadko ogłaszana jest godzina policyjna obejmująca określone rejony. Aktualne informacje znaleźć można na stronie internetowej Ministerstwa Hotelarstwa i Turystyki Mjanmy (www.myanmartourism.org). Pozostałe rejony nie są dostępne dla ruchu turystycznego z uwagi na trwający konflikt zbrojny o podłożu etnicznym. Osobom przebywającym w regionie zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności, monitorowanie bieżącej sytuacji oraz natychmiastowe opuszczenie miejsc wystąpienia starć.

  BEZPIECZEŃSTWO W KRAJU

  Co do zasady Mjanma jest krajem bezpiecznym dla turystów. Nie ma szczególnych zagrożeń przestępczością. Na niektórych obszarach zdarzają się napięcia oraz konflikty na tle etnicznym o różnym natężeniu (także zbrojne).

  OBYCZAJE

  Niezastosowanie się do obowiązujących norm (reguły zachowania w świątyniach oraz miejscach kultu religijnego) może spowodować konflikt z miejscową ludnością. Odwiedzając świątynie czy inne miejsca kultu religijnego, trzeba być stosownie ubranym (odkryte ramiona, szorty czy klapki są niedozwolone). Bardzo niebezpieczne jest podejmowanie dyskusji na tematy społeczno-polityczne, a także zaczepianie miejscowych kobiet przez mężczyzn.

  PRZYDATNE INFORMACJE

  Telefony komórkowe, korzystające z ogólnie dostępnych operatorów sieci, na terenie Mjanmy nie działają. Korzystanie z telefonów hotelowych, podobnie jak z dostępu do Internetu, o ile jest taka możliwość, jest kosztowne.

  Ograniczony jest dostęp do banków, bankomatów (głównie Rangun, przy większych bankach lub hotelach), jak również usług Western Union. Należy mieć przy sobie zapas środków pieniężnych w dolarach amerykańskich (banknoty stosunkowo nowe i bez żadnych zapisów odręcznych, które czasami dokonywane są w bankach).

  Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zalecamy zapoznanie się z ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie oraz zgłoszenie podróży w systemie e-konsulat.

  Tekst: om tramping

  Foto: archiwum om tramping